Monstername systeem

Voor het nemen van product monsters biedt WEMO-techniek een compleet programma van monstername, testen, tot en met het verpakken.

Tegenwoordig worden de eisen m.b.t. de voedselveiligheid steeds strenger. HACCP is in het voedingsmiddelenbedrijf de standaard. Om de productieprocessen maximaal te kunnen monitoren is monstername en monstercontrole noodzakelijk. Vaak gebeurt deze monstername nog handmatig en onregelmatig. Met geautomatiseerde monstername, WEMO monsterverpakker in combinatie met monsternemers en vacuum transportsysteem is de kwaliteitsmeting geborgd.

Zonder menselijke tussenkomst, gekoppeld aan de productie automatisering, worden de product-monsters die met behulp van de monsternemers zijn genomen middels een pneumatisch transport of met zwaartekracht naar een automatische monsterverpakker of carrousel getransporteerd. Hier zal het product-monster automatisch worden verpakt en ge-etiketeerd c.q. worden opgevangen in een beker.

www.wemo-techniek.nl

Wemo logo