Modulair stortput filter

Toepassing
De stortput modules zijn ontworpen voor het stofvrij lossen van vrachtauto’s en shovels. De modules zijn toepasbaar overal waar met stoffige los gestorte grondstoffen wordt gewerkt.

Download bijlagen:

Modulair stortput filter brochure

Intake pit filter brochure