Bio-massa en hout industrie

HH logo NW

Technologische innovatie

Kennis en ervaring met recycling van een groot scala van restproducten, is de aanloop geweest naar toeleveringen aan processen voor verwerking van bio-massa. Het opwekken van “groene” energie uit bio-massa is de laatste jaren sterk in opkomst. HeemHorst levert machines en apparatuur voor opslag van grondstoffen tot het produceren van houtpellets. Verder is HeemHorst betrokken bij een alternatieve vorm van verwerking van biomassa, het “torrefactie” proces. Door onvolledige verbranding van biomassa ontstaat een grondstof die gelijkt op houtskool en die wordt ingezet voor staalbereiding en energie-opwekking.