Chemische industrie

HH logo NW

Technologische innovatie

Leveringen aan de chemische industrie betreffen voornamelijk machines voor transport en verwerking van bulkproducten. Zo zijn er installaties geleverd voor zoutopslag, zoutproductie, transport van roet, transport en opslag van kunstmeststoffen. Stoffilters worden veelvuldig ingezet in de chemie en helpen ongewenste emissies te beperken.