Graanverwerking en -opslag

HH logo NW

Technologische innovatie

De basis van de kennis en ervaring in ons bedrijf is van oorsprong afkomstig uit de activiteiten in deze bedrijfstak. Sinds de oprichting 200 jaar geleden hebben we installaties en machines geleverd aan de agro-industrie. Granen met al z’n variëteiten, zijn van oudsher voedingsstoffen voor mens en dier. Tegenwoordig halen we zelfs energie uit granen. Kennis van opslag, reiniging en bewaren van granen is in ruime mate aanwezig bij Heemhorst.