Stof aspiratie systemen

HH logo NW

Technologische innovatie

Bij het transport en de verwerking van los gestorte producten, is stof-ontwikkeling niet te vermijden. Zeker de laatste decennia is blootstelling van de mens aan stof van bulkproducten steeds verder aan regels gebonden. HeemHorst levert stoffilters, die stof-emissies tegen gaan. Werden filters eerst voornamelijk ingezet in agro-industriële processen, tegenwoordig worden de filters ingezet bij bestrijding van stof van alle voorkomende bulkproducten. Heemhorst levert niet alleen stoffilters, maar zorgt tevens voor complete aspiratie-systemen. Uitgangspunt bij de opzet van systemen, is om zo veel als mogelijk stof bij de bron af te zuigen met behulp van kleine filter-units. Stof wordt daarbij direct in het proces terug gebracht. Is dit niet mogelijk dan zijn centraal opgestelde filters met aspiratie-netwerk een uitkomst. Speciale filters zijn in de loop der jaren ontwikkeld voor droogprocessen in de metaal-industrie met zeer lage uitstoot en retourlucht systemen.