Service & Onderhoud

Binnen de Alers groep is voor service en onderhoud Alers BV uw aanspreekpunt.  Op verschillende niveaus kan ondersteuning geboden worden zoals dit het beste bij uw bedrijf past!
Om duidelijk te maken waar het bij onderhoud om gaat hanteert Alers BV de volgende definitie:

Onderhoud is een verzameling van activiteiten die erop gericht zijn machines in originele staat terug te brengen, de doelmatige werking te garanderen en de levensduur te verlengen.