Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Heemhorst International BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heemhorst International BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Heemhorst International BV verstrekt. Heemhorst International BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
WAAROM HEEMHORST INTERNATIONAL BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Heemhorst International BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Heemhorst International BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een offerte of een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of daar waar dit een wettelijke verplichting betreft. Heemhorst International BV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heemhorst International BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Heemhorst International BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heemhorst International BV gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te controleren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Heemhorst International BV maakt hiervoor gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en wat de scores bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@heemhorst.nl. Heemhorst International BV zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Heemhorst International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Heemhorst International BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u meer vragen heeft over hoe uw gegevens zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@heemhorst.nl.

www.heemhorst.nl is een website van Heemhorst International BV. Heemhorst International BV is onderdeel van de Van Mourik Group (www.vanmourik-group.com).

Post- en vestigingsadres: Boylestraat 34, 6718 XM EDE)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09076143
Telefoon: 0529-488080
E-mailadres: info@heemhorst.nl