Chemische industrie

Bulk processing van droge stoffen

Leveringen aan de chemische industrie betreffen voornamelijk machines voor transport en verwerking van bulkproducten.

Zo zijn er installaties geleverd voor zoutopslag, zoutproductie, transport van roet, transport en opslag van kunstmeststoffen, granulaten en elementen.