Meer over Procesoptimalisatie

Wat is procesoptimalisatie, en waarom zou je het toepassen?

Procesoptimalisatie is geen doel op zich, maar komt vaak voort uit een wens of probleem met opbrengst van kwaliteit of kwantiteit. Ook kan het zijn dat de machinebetrouwbaarheid de reden is om processen te verbeteren.
Het verbeteren van de opbrengst is kenmerkend voor procesoptimalisatie.
Om het proces te verbeteren is het van belang de uitgangspunten te definiëren. Denk aan:

  • Wat is de huidige output?
  • Wat is de gewenste output?
  • Wat is een toegestane verspilling of verbruik?
  • Welke concessies mogen wel of juist niet gedaan worden?

Dan zal door metingen te verrichten, het verzamelen van data, een analyse gemaakt worden van het knelpunt. Om vervolgens tot de gewenste oplossing te komen is het van belang om gericht te kijken naar de oorzaak van het probleem; de kern of oorzaak van het probleem dient vervolgens weggenomen of opgelost te worden.
Tenslotte is het van belang om te controleren of de wijziging ook het gewenste resultaat brengt.

 

Kort omschreven zijn de stappen van procesoptimalisatie in onderstaand model weergegeven: